Uša Rao-Monari uzņemas jauno UNDP asociētā administratora lomu

Uša Rao-Monari uzņemas jauno UNDP asociētā administratora lomu

Rao-Monari kundze pārņem Mourad Wahba kungu, kurš kopš 2019. gada maija ir bijis asociētais administrators - vairāk nekā 30 gadu kulminācija Apvienoto Nāciju Organizācijā. Attēlu kredīts: Twitter (@UNDP)


Indijas Uša Rao-Monari kundze šodien oficiāli sāka pildīt ANO Attīstības programmas (UNDP) ģenerālsekretāra vietnieces un asociētās administratores pienākumus pēc tam, kad pagājušā gada februārī viņu iecēla Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs António Guterres.

'Es ļoti atzinīgi vērtēju Rao-Monari kundzi UNDP,' sacīja UNDP administrators Achim Steiner. 'Esmu ļoti priecīgs, ka mums būs iespēja gūt labumu no viņas līdzšinējās profesionālās pieredzes plašuma un dziļuma šajā nozīmīgajā brīdī.'

Rao-Monari kundzei ir 30 gadu pieredze investīciju jomā un viņa ir ieņēmusi vairākus vadošus amatus, īpaši kā Ilgtspējīga biznesa konsultatīvās grupas direktore Starptautiskajā finanšu korporācijā, kas ietilpst Pasaules Bankas grupā. Viņa vēl nesen ir strādājusi vairāku organizāciju padomēs ilgtspējīgas attīstības jomā un ir ieņēmusi vairākus valdes un padomdevēja amatus ūdens, dabas kapitāla, bioloģiskās daudzveidības un vides jomā.

Rao-Monari kundze pārņem Mourad Wahba kungu, kurš kopš 2019. gada maija ir bijis asociētais administrators - vairāk nekā 30 gadu kulminācija Apvienoto Nāciju Organizācijā. UNDP administrators Achim Steiner, atvadoties no Wahba kunga, izteica visdziļāko pateicību par kritisko atbalstu organizācijai un dziļu atzinību par Wahba kunga centību un bez ierunām apņemšanos darboties Apvienoto Nāciju Organizācijā un UNDP.